KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ. PORADENSTVO. ŠKOLENIA. AUDITY.

Si vis pacem, para bellum.

Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Poradenstvo

Pomôžeme vám zorientovať sa v komplikovanej problematike kybernetickej bezpečnosti v súlade s príslušnou legislatívou a normami.

Školenia

Legislatíva pre oblasť kybernetickej bezpečnosti stanovuje povinnosť systematického vzdelávania pre všetkých používateľov informačných systémov a sietí.

Audity

Realizácia auditov v súlade s legislatívnymi požiadavkami a normou ISO27001. Číslo certifikátu 0055/20/21/AKB/153/O-012. Platnosť do 17.05.2024

Informatívny zoznam audítorov kybernetickej bezpečnosti na stránkach Národného bezpečnostného úradu.

Zoznam držiteľov certifikátov audítorov kybernetickej bezpečnosti TÜV SÜD Slovakia.

Bezpečnosť ako služba

Jazyk legislatívy znie často nezrozumiteľne a implementácia zákonných požiadaviek môže byť mimoriadne komplikovaná. My však tomuto jazyku rozumieme a zabepečíme vám plnenie požiadaviek zákona 69/2018 v rozsahu:

Organizácia informačnej bezpečnosti.

Riadenie aktív, hrozieb a rizík.

Poradenstvo pri realizácií personálnej bezpečnosti.

Poradenstvo pri riadení dodávateľských služieb, akvizícií, vývoji a údržbe informačných systémov.

Manažment technických zraniteľností systémov a zariadení.

Manažment bezpečnosti sietí a informačných systémov.

Detekcia kybernetických bezpečnostných incidentov využitím umelej inteligencie (AI).

Evidencia kybernetických bezpečnostných incidentov.

Riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov.

Monitorovanie a testovanie bezpečnosti.

Realizácia bezpečnostných auditov.

Testovanie fyzickej bezpečnosti a bezpečnosti prostredia.

Kontinuálne vzdelávanie a testovanie užívateľov.

Kontakt

Sídlo

iseco s.r.o., Bodíky 705
930 31 Bodíky
WFC5+F7H Bodíky

Email

info (zavináč) iseco (bodka) sk

Registrácia

IČO: 45485615
DIČ: 2023030845
IČ DPH: SK2023030845

Banka

SK53 1111 0000 0010 9140 3001
SWIFT (BIC): UNCRSKBX
UniCredit Bank Slovakia, a.s.